<-- Terug naar ons repertoire

Zoek eerst het koninkrijk van God

Evangelische Liedbundel 58
Johannes de Heer 105
Opwekking 40
Zangbundel 199

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.Tekst & muziek: Karen Lafferty
vertaling: Hans Lieberton
© 1972 Maranatha Music / Continental Sound