<-- Terug naar ons repertoire

'k Stel mijn vertrouwen

Evangelische liedbundel 188
Opwekking 42

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.


Tekst & Muziek: Tineke van Pagée